oil

پروژه های مهندسی نفت و شیمی,گزارش کارآموزی

فروش انلاین پروژه و دریافت آنلاین

اطلاعیه فروشگاه

تمامی پروژه ها با فرمت ورد به فروش می رسد. بعد از پرداخت هزینه لینک دانلود بصورت اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. پشتیبانی: yasujoil@gmail.com

پروژه روش هاي تبديل گاز طبيعي به فر آورده هاي گازي

پروژه روش هاي تبديل گاز طبيعي به فر آورده هاي گازي

تعدادصفحات: 65فرمت: ورد

در قرن حاضر انرژي مورد نياز صنعت حمل ونقل از طريق سوختهاي مايع كه جزئي از فرآورده هاي نفت خام هستند تهيه ميگردند.ديگر منابع تاًمين انرژي از جمله سوختهاي گازي مانند LPG و گاز طبيعي فشرده شده CNG با توجه به هزينه هاي توليدشان تاكنون موفقيت چنداني در زمينه عرضه سوخت بدست نياورده اند اين روند روز افزون سوخت تا سال 2000 ميلادي موجب كاهش ذخائر نفتي شده است و اين دليل اصلي بر اين باور است كه از گاز طبيعي بايد به عنوان منبع اصلي انرژي ياد كرد. فهرست 1 ) مقدمه 2 ) روشهاي گوناگون تبديل گاز طبيعي به فر آورده هاي گازي 3 ) روشهاي مستقيم تبديل 3-1 ) جفت شدن اكسيد اتيو متان 3-1-1 ) مكانيزم 3-1-2 ) نتائج تجربي 3-2 ) اكسيد اسيون جزئي كاليزوري متان 3-3 ) اكسيد اسيون در مجاورت كلريد هيدروژن 4 ) روشهاي غير مستقيم تبديل 4-1 ) توليد گاز سنتز 4-1-1 ) تبديل به وسيله بخار 4-1-2 ) بهترين شرايط جهت تبديل توليد گاز سنتز بوسيله بخار 4-1-3 ) تبديل ا ز طريق اكسيد اسيون جزئي 4-2 ) واكنشهاي فيشر-تروپش 4-2-1 ) واكنشهايي كه از توسط گاز سنتز منجر به توليد هيدرو كربنها ميشود 4-2-2 ) كاتاليزورهاي مورد استفاده در فرآيند فيشر-تروپش 4-2-3 ) مكا نيسم 4-2-4 ) سينيتيك واكنش 4-2-5 ) واكنشگاه هاي مورد استفاده در فرآيند فيشر-تروپش 5 ) فر آيند هايي كه به مرحله توليد رسيده اند 5-1 ) تبديل متانول به بنزين 5-1-1 ) تبديل متانول به بنزين در واكنشگاه با بستر ثابت 5-1-2 ) تبديل متانول به بنزين در واكنشگاه با بستر متحرك 5-2 ) فرآيند ساسول 5-3 ) توليد فرآورده هاي ميان تعقير توسط شركت شل 5-3-1 ) توليد گاز سنتز 5-3-2 ) سنتر پارافين 5-3-3 ) تبديل پارافين هاي سنگين 5-3-4 ) كيفيت فرآوره ها 6 ) نتيجه و ملاحضات اقتصادي 7 ) نقش زئوليتها به عنوان كاليزور 8 ) منابع و مراجع فهرست شكلها 1 فعاليت كاتاليزور را براي توليد محصولات c2 در روش ocm 2 شماي كلي از فرآيند جفت شدن اكسيد اتيومتان 3 تاُثير w/f روي تبديل متان و اكسيژن مصرفي در فرآيندocm 4 تاُثير w/f روي تبديل متان و اكسيژن مصرفي در فرآيندocm 5 تاُثير مقدار اكسيژن در خوراك روي تبديل در فرآيند ocm 6 تاُثير w/f ومقدار اكسيژن در خوراك روي تبديل در فرآيند ocm 7 شماي كلي فرآيند اكسيد اسيون جزئي كاتاليزوري متان 8 شماي كلي فرآيند اكسيد اسيون متان در مجاورت كلريد هيدروژن 9 روشهاي مختلف توليد گاز سنتز 10 شرايط تبديل براي كاربردهاي گوناگون گاز سنتز 11 منحني تعادلي گاز سنتز در دماي 100-400 درجه سانتي گراد 12 تاُثير افزايش دما روي انرژي آزاد 13 اثر تغيير در نسبت متان به بخار روي توليد گاز سنتز 14 بهترين شرايط دمايي بر روي توليد گاز سنتز 15 بهترين حالت نسبت متان به بخار بر حسب غلظت تعادلي 16 تاُثير فشار روي غلظت تعادلي 17 تنوع محصولات در فرآيند فيشر-تروپش با تغيير در دما و فشار 18 انرژي تشكيل هيدروكربنهاي مختلف 19 راكتور بابستر ثابت فرآيند فيشر-تروپش 20 راكتور با بستر شاراينده متحرك فرآيند فيشر-تروپش 21 راكتور در نمابي فرآيند فيشر-تروپش 22 شماي كلي فرآيند MTG با راكتور بستر ثابت 23 نمونه اي از يك راكتور با بستر متحرك 24 شماي تبديل متانول به بنزين دادلفين 25 شماي كلي فرآيند ساسول 26 مراحل مختلف فرآيند SMDS 27 در صد وزني محصولات فرآيند SMDS با توجه به مقادير a 28 هزينه توليد واحد هاي تبديل به ازاي قيمت گاز طبيعي جدول ها 1 كاتاليزورهاي فعال شده توسط MGO در فرآيند OCM 2 تاُثير تغيير ميزان گاز ورودي به راكتور در فرآيند OCM 3 توليد C2H4 ازCH4 بااستفاده از كاتاليزورهاي عناصر واسعله 4 تاُثير نمك هاي قليايي روي اكسيد اسيون CH4 5 منابع گاز سنتز 6 شرايط عملياتي واكنش اكسيد اسيون جزئي براي چند نوع سوخت 7 محصولات توليدي از واكنش منواكسيد كربن با هيدروژن در صفرركاتاليست آهن 8 كاتاليزورهاي مورد استفاده در فرآيند فيشر-تروپش 9 شرايط فرآيندMTG و بهرپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 16,416 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 17,280 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
gas-pro_154187_3834.zip133.8k